Kindercoachpraktijk De Erkenning

                                                                                                                                           

De praktijk

 

Hoe ga ik te werk? 
Door op een leuke, speelse manier te werken, wat bij het kind aansluit, kan ik snel bij het onderbewuste komen. Daar zit vaak het achterliggende probleem. Het kind ervaart zo ook dat begeleiding leuk kan zijn. Door diverse methodieken en technieken toe te passen en gericht werken aan de hulpvraag van het kind en ouders kan er snel resultaat geboekt worden. Dit kan door middel van speltherapie, tekentherapie, rollenspellen, enz. Door oplossingsgericht te werken zal het kind zelf met oplossingen en ideeën komen. 

Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind speelt een belangrijke rol in de coachsessies. Daar zal dan ook veel aandacht naar uitgaan.

Hoe gaat het in zijn werk?
U belt of mailt om een telefonische afspraak te maken. Ik neem dan z.s.m. contact met u op. U kunt dan rustig uw verhaal vertellen. Na dit gesprek zal ik u een intakeformulier toesturen en plannen we een intakegesprek.

Intakegesprek  
Het doel van het intakegesprek is om de hulpvraag helder te krijgen. Wat kan ik voor u hierin betekenen? Het intakegesprek vindt meestal bij het kind thuis plaats zonder dat het kind daarbij aanwezig is. Ik heb hiervoor gekozen, zodat u als ouders vrijuit kunt praten over eventuele knelpunten. Kinderen willen ouders niet teleurstellen. Ze zullen dan zelf niet meer met een hulpvraag komen als ze horen waar de ouders mee zitten.  Misschien komen er emoties bij u los tijdens het gesprek. Natuurlijk mogen emoties getoond worden, graag zelfs, maar het is niet altijd fijn als uw kind daarbij aanwezig is.
Het intakegesprek is geheel vrijblijvend.

Kennismakingsgesprek  
Na het intakegesprek wil ik graag kennismaken met uw kind. Dit doen we in een kennismakingsgesprek. Hierbij mag u als ouder aanwezig zijn. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag van het kind helder te krijgen. Ook is het bedoeld om elkaar al een beetje te leren kennen. Hierna zal ik een plan van aanpak opstellen en zo een indicatie geven van het aantal sessies. Het gemiddelde ligt op 5 tot 7 sessies. Het kan zijn dat uw kind een andere hulpvraag heeft als u als ouders. Als kindercoach werk ik altijd vanuit de hulpvraag van het kind. Vaak lopen de hulpvragen in elkaar over.

De sessies 
De sessies duren 60 minuten en zijn alleen met het kind.  Ze vinden plaats in mijn praktijk. Een vertrouwensband opbouwen is heel essentieel. De insteek tijdens het coachingstraject is oplossingsgericht. In het tempo van uw kind en aansluitend op zijn of haar belevingswereld, leeftijd en interesses, onderzoek ik met uw kind welke mogelijkheden er zijn voor verandering en welke handvatten we hierbij kunnen gebruiken.

Tussengesprek 
Het tussengesprek wordt ongeveer na de derde sessie gepland. Dit is alleen met ouders. Hier kunnen we beiden onze bevindingen tot dan bespreken en de eventuele knelpunten. Zijn er eerder vragen mag u ze natuurlijk altijd stellen.

Eindgesprek 
Na de laatste sessie plannen we een eindgesprek. Daarin zal ik mijn bevindingen met u delen en eventueel handvatten meegeven of een advies van doorverwijzing.

 

Om aan het coachtraject deel te nemen moeten beide ouders het intakeformulier ondertekenen (indien mogelijk).